Filtrer liste
Arter

Jakt

Jakt


Vestre Slidre

Vestre Slidre Fjellstyre - småviltjakt

Harejakt med hund kan føregå i heile allmenninga. Fjellrypejakt berre i Bukonofjell og Gilafjell (over kote 1200 moh). Orrfugljakt berre i Baklie, Bukono,...


Vang i Valdres

Eidsbugarden Fjelleigedom - småviltjakt

Småviltjakt i høgfjellsterreng. Fjellrype er det viktigaste viltet, enkelte år er det lirype langs Bygdin. Det er og hare, men det er sjeldan nokon...


Copyright © Skjåk Kommune

Vågå

Jakt i Vågå/Jotunheimen

Moglegheitene for småviltjakt i Vågå er mange. Vi har både skog og snaufjell, og dette gjev spennvidde i vilt. Langmorkje Statsalmenning dekkjer området...


Lom

Jakt i Lom/Jotunheimen

Statsallmenningane i Lom kommune. Størstedelen av fjellområda i Lom er statsallmenning, der småviltjakt og fiske vert forvalta av dei lokale fjellstyra; Lom...


Øystre Slidre

Øystre Slidre Fjellstyre - småviltjakt

Statsallmenninga og Heimdalen er varierte områder i høgdelaget 900 - 2000 moh., godt egna for småviltjakt. I perioden 15.9. - 15.10. er all...Kontaktinformasjon

Fjell Norge prosjektet
Oppland Fylkeskommune
Regionalenheten - Reiseliv

Postboks 988,
2626 Lillehammer

Turistinformasjon

De lokale turistinformasjonene kan gi deg god og nyttig informasjon.

Finn din lokale turistinformasjon

Fjell Norge sin logo