Begrense resultatet
Filtrer liste
Arter
Jakt

Jakt


Øystre Slidre

Øystre Slidre Fjellstyre - småviltjakt

Statsallmenninga og Heimdalen er varierte områder i høgdelaget 900 - 2000 moh., godt egna for småviltjakt. I perioden 15.9. - 15.10. er all...


Vang i Valdres

Eidsbugarden Fjelleigedom - småviltjakt

Småviltjakt i høgfjellsterreng. Fjellrype er det viktigaste viltet, enkelte år er det lirype langs Bygdin. Det er og hare, men det er sjeldan nokon...


Copyright © Jotunheimen Bre og Fjellføring

Lom

Rypejakt - Jotunheimen Bre og fjellføring

Frå 15. september og utover hausten arrangerar vi rypejakt – turar. Det er ei stor oppleving å gå på støkkjakt etter fjellrypa i høgfjellet og nyte klår luft,...


Copyright © Skjåk Almenning

Skjåk

Jakt i Skjåk

Nesten alt fjell og annan utmark i Skjåk tilhøyrer Skjåk Almenning, som er ei bygdeallmenning. Med sine nær 2 millionar dekar er den Norges største private...


Vestre Slidre

Vestre Slidre Fjellstyre - småviltjakt

Harejakt med hund kan føregå i heile allmenninga. Fjellrypejakt berre i Bukonofjell og Gilafjell (over kote 1200 moh). Orrfugljakt berre i Baklie, Bukono,...


Lom

Jakt i Lom/Jotunheimen

Statsallmenningane i Lom kommune. Størstedelen av fjellområda i Lom er statsallmenning, der småviltjakt og fiske vert forvalta av dei lokale fjellstyra; Lom...Kontaktinformasjon

Fjell Norge prosjektet
Oppland Fylkeskommune
Regionalenheten - Reiseliv

Postboks 988,
2626 Lillehammer

Turistinformasjon

De lokale turistinformasjonene kan gi deg god og nyttig informasjon.

Finn din lokale turistinformasjon

Fjell Norge sin logo