Begrense resultatet
Historie og kulturarv

Historie og kulturarv

Kulturarven i regionen bæres videre gjennom en aktivt bruk. Her kan du bo i flere hundre år gamle trehoteller, besøke stavkirker og følge historien tilbake til middelalderen. Les mer om Norsk kulturarv

1 | 2 | 3 | 4 | 5 av 5 Neste >
Copyright © Senter for Bygdekultur as

Dovre

Bygningshistorisk Park

Bygningshistorisk park (BHP) på Dovre skal vera ein varig plass for formidling av handverkskunnskap. Ved oppføring av ulike konstruksjons- og bygnigstypar vert...


Vågå

Tolstadkvennberget - Vågå

På Lalm i Vågå finn du Tolstadkvennberget. Her har det vorte utvinna kvernsteinar i fleire århundre, ein finn spor frå 1400-talet, men ting tyder på at det har...


Grinakervev

Gran

Grinakervev

Grinakervev er et av de få damaskveveriene i Europa som fortsatt er i drift. De siste 20 årene har tusenvis av mennesker besøkt de gjestfrie vevstuene. Her...


Copyright © Oda Hveem

Vestre Toten

Ås kirke

Aas Kirke er en korskirke i romansk stil fra 1921, bygget i gråstein og tre ( Arkitekt Henry Bucher ). Kirken har altertavle fra 1676 og prekestol fra 1683, og...


Fengselet

Ringerike

Fengselet Hønefoss

Fredet fengsel fra 1865 - I dag en arena for kultur. Kulturstiftelsen Fengselet er en grønn oase midt i Hønefoss på Ringerike, med historisk sus og byens...


Copyright © Hadeland Reiseliv

Gran

Søsterkirkene - et landemerke

Et landemerke gjennom 1000 år Søsterkirkene på Granavollen er et imponerende landemerke høyt og fritt over bygda, og har en mystisk historie. To kirker ligger...


Hamsunstugu

Lom

Hamsunstugu

Hamsunstugu ved Garmostrædet, var opprinneleg sett opp i 1850 åra. Huset var ei periode brukt som smie i Hesthagen. På slutten av 1950-talet vart stugu reist...


Copyright © Dovrenett

Dovre

Eysteinskyrkja

Eysteinskyrkja på Hjerkinn er bygd i 1969, i en særpreget og spesiell betongkonstruksjon. Kirken er bygd ved gamle kongevei og pilegrimsleden over Dovrefjell -...


Copyright © DS Skibladner

Gjøvik

Skibladnerhuset

Skibladnerhuset er et landemerke i Gjøvik, med en særegen konstruksjon av glass og limtre (tegnet av arkitekt Roar Jacobsen). Her går Mjøsas hvite svane,...


Gamle Tingelstad kirke

Gran

Gamle Tingelstad kirke (St. Petri)

Tingelstad gamle kirke er en typisk romansk bygdekirke, med enkel detalj-utforming og rundbuede åpninger. Kirken har en typisk langkirkeform og er bygget i...


Jevnaker kirke

Jevnaker

Jevnaker kirke

Opprinnelsen til kirken er en steinkirke, muligens bygget av Olav Kyrre, sannsynligvis på slutten av 1000-tallet.  Tidlig på 1800- tallet ble kirken for...


Copyright © New Scandinavian Cooking

Gjøvik

Gjøvik Glassverk

Gjøvik Glassverk - Tradisjoner fra 1807. Det er over 200 år siden glassovnene ble tent første gang på Gjøviks Glasværk. Dagens Gjøvik Glassverk er tuftet på...


Copyright © Skeie Fjellgard

Dovre

Skeie Fjellgard - Stallgalleriet


Vestre Slidre

Hamrissløtet

Rett under Olberg ved Hamre, ligg det ei vel bevara bygdeborg frå folkevandringstida (ca år 500 etter Kr). Borga er kalla Hamrissløtet (av slott). Ca 100 m av...


Dovre

Gamle Hjerleidske - Dovre

Bygget i 1929 som yrkesskole i Dovre av Halldor og Randine Hjerleid. Undervisning her fra 1930 - 1970 da alt ble flyttet til det som i dag er Hjerleid videregående skole.


Lesja Bygdemuseum

Lesja

Lesja Bygdemuseum

Lesja Bygdemuseum finner du i Lesja Sentrum, like ved Lesja Kirke. Bygdamuseet er organisert som en del av Gudbrandsdalsmusea. Tunet bestrå av 12 hus fra...


Copyright © Vigga

Dovre

Einbustugu - Dombås

Einbustugu Dombås - Einbustugu var barndomshjemmet for Sigurd Einbu (1866 - 1946), lærer, lokalhistoriker og kjent amatørastronom. Huset rommer et...


Copyright © Mjøsmuseet

Gjøvik

Gjøvik gård

Gjøvik gård er et gårdsanlegg midt i byens sentrum. Nedre Gjøvik har vært i glassverkseier Kauffeldt og senere familien Mjøen/Hansens eie fra 1804-1956....


Copyright © Oda Hveem

Østre Toten

Totenviken kirke

Totenviken kirke ble bygget i 1896 og i 1996 kunne Totenviken kirke markere sitt 100 års jubileum. Allerede i 1863 ble det reist spørsmålom utvidelse av...


Vang i Valdres

Riddarberget på Høre

I Høreskogen i Vang ligger tydelige rester etter en bygdeborg. Borgen strekker seg øst–vest ca. 150 m og nord–sør ca. 75 m. Restene etter borgen består av...


1 | 2 | 3 | 4 | 5 av 5 Neste >

Kontaktinformasjon

Fjell Norge prosjektet
Oppland Fylkeskommune
Regionalenheten - Reiseliv

Postboks 988,
2626 Lillehammer

Turistinformasjon

De lokale turistinformasjonene kan gi deg god og nyttig informasjon.

Finn din lokale turistinformasjon

Fjell Norge sin logo