Begrense resultatet
Historie og kulturarv

Historie og kulturarv

Kulturarven i regionen bæres videre gjennom en aktivt bruk. Her kan du bo i flere hundre år gamle trehoteller, besøke stavkirker og følge historien tilbake til middelalderen. Les mer om Norsk kulturarv

1 | 2 | 3 | 4 | 5 av 5 Neste >
kirke

Sør-Fron

Sør-Fron kirke

Kirken blir kalt "Gudbrandsdalsdomen", og er en åttekantet steinkirke fra 1787. I 1792, i Mars måned, ble Sør Fron Kirke innvidd som Frons nye hovedkirke....


Copyright © Morten Kielland

Skjåk

Tørrstugu

Ein km vest for Bismo sentrum langs rv 15 finn du ei tørrstugu som har vore brukt til tørking av korn. Denne tørrstugu var bygd i 1922/23 og var i bruk til ut...


Copyright © Carl Pillip Weisser

Vang i Valdres

Høre Stavkirke

Høre stavkyrkje er frå omlag 1179, datert ved ei svært uvanlig runeskrift. Den eldste mynten ein har funne under kyrkjegulvet er fra omlag 1100. Stavkyrkja...


Dovre

Dovre Kirke

Dovre kirke er bygd i 1736. En korskirke i tømmer. Kirken har et særpreget ytre, ved at skiferplatene er montert utenpå tømmerveggen for å beskytte kirken mot...


Copyright © Julia Helgesen

Vang i Valdres

Øye Stavkirke

Øye stavkirke er trolig bygd på slutten av 1100-tallet. Den er uvanlig og ligner mye på Vang stavkirke, som er flyttet og gjenreist i Polen. Kirken sto...


Copyright © Barn ombord, Foto Erik Eng

Gjøvik

DS Skibladner

Opplev et flytende, levende museum med mer til! Hjuldamperen Skibladner fra 1856 er et vakkert syn på Mjøsa en solblank sommerdag. Ombord på skipet kan du...


Bøverdalskyrkja

Lom

Bøverdal Kyrkje

Kyrkja er ei åttekanta, lafta trekyrkje, reist i åra 1863/64. Kyrkja er teikna av bøverdølen , lærar og gardbrukar Erik Pedersen Rusten. Byggmeister var Jakob...


Copyright © Robert Medik

Vestre Slidre

Røn kyrkje

Røn kyrkje er bygd i 1748 og vart vigsla 24. februar 1749. Kyrkja avløyste 2 stavkyrkjer som vart rivne samstundes. Fystro på austsida og Øde på vestsida....


Copyright © Frode Slettum

Gjøvik

Gjøvik kirke

Gjøvik kirke (1882) er bygd i tømmer. Den er en av de få kirker i landet som er bygd i nygotisk stil, og er av denne grunn listeført hos Riksantkvaren. Kirken...


Vestre Slidre

Gravhaugen på Hausåker

Vestre Slidre sin største gravhaug ligg sør for Hausåker, godt synleg til venstre for E-16 når du kjører nordover, like ved nordre innkjørsel til Slidre...


Copyright © Bente Skaarud Kvamme

Skjåk

Pålebrua

Om lag 2 mil vest for Bismo, mot Sota sæter, finn du Pålebrua. Dette er ei såkalla utleggsbru, som er ein konstruksjon av lafta tømmer. Dette var ein vanleg...


Copyright © Skeie Fjellgard

Dovre

Skeie Fjellgard - Stallgalleriet


Jevnaker

Kistefos-Museet - Historie, kunst og idyll

Velkommen til Kistefos-Museet som ligger idyllisk til nede ved Randselva! Det gamle tresliperiet er i dag industrimuseum, og det eneste intakte i...


Øystre Slidre

Jernutvinningsanlegg - Beito

I Valdres har det vært omfattende jernutvinning helt fra år 0 til og med middelalderen. Så å si i alle fjell kan du finne rester av slagg og kolgroper....


Øystre Slidre

Dale Mølle

Nyrestaurert mølle fra 1930. Den aller første mølla som sto på samme sted ble bygd i 1892. Denne brant ned på begynnelsen av 1900-tallet. Mølla har to...


Copyright © Kif Valdres Destinasjon

Sør-Aurdal

Reinli Stavkirke

Reinli stavkyrkje er en enskipet langkirke med kor og halvrund koravslutning bak alteret (apsis) i samme bredde som skipet, med innelukkede svalganger og en...


Etnedal

Lunde Bru - Etnedal

Lunde bru i Etnedal er antakeligvis Nord-Europas største tørrmurte bru av naturstein i ett spenn. Den er 19 meter lang og 7 meter bred. Det er ikke brukt noen...


Copyright © Oda Hveem

Gjøvik

Gjøvik Olympiske Fjellhall

Gjøvik Olympiske Fjellhall ble bygget til de XVII Olympiske Vinterleker 1994. Hallen er verdens største publikumshall i fjell og ligger 120 meter inne i Hovdetoppen, midt i Gjøvik sentrum.


Vang i Valdres

Riddarstøga

Riddarstøga på Lerhol er fra 11-1300-tallet. Ridderen Sigvat av Leirholar (1270-1340) - også kalt Sigvat Kvien - fordi han også hadde tilhold på garden Kvien....


Lomen Stavkirke

Vestre Slidre

Lomen Stavkirke

Lomen stavkirke er datert til rundt 1192. Denne kirken er svært lik og trolig bygd kort tid etter Høre stavkirke. Den eldste mynten som er funnet under...


1 | 2 | 3 | 4 | 5 av 5 Neste >

Kontaktinformasjon

Fjell Norge prosjektet
Oppland Fylkeskommune
Regionalenheten - Reiseliv

Postboks 988,
2626 Lillehammer

Turistinformasjon

De lokale turistinformasjonene kan gi deg god og nyttig informasjon.

Finn din lokale turistinformasjon

Fjell Norge sin logo