Begrense resultatet
Historie og kulturarv

Historie og kulturarv

Kulturarven i regionen bæres videre gjennom en aktivt bruk. Her kan du bo i flere hundre år gamle trehoteller, besøke stavkirker og følge historien tilbake til middelalderen. Les mer om Norsk kulturarv

1 | 2 | 3 | 4 | 5 av 5 Neste >
Copyright © Senter for Bygdekultur as

Dovre

Bygningshistorisk Park

Bygningshistorisk park (BHP) på Dovre skal vera ein varig plass for formidling av handverkskunnskap. Ved oppføring av ulike konstruksjons- og bygnigstypar vert...


Etnedal

Lunde Bru - Etnedal

Lunde bru i Etnedal er antakeligvis Nord-Europas største tørrmurte bru av naturstein i ett spenn. Den er 19 meter lang og 7 meter bred. Det er ikke brukt noen...


Garmo Kyrkje

Lom

Garmo kyrkje

Langskipskyrkje i tre frå 1879. Kyrkja er bygd i sinkelaft i åra 1875-79. Byggmeister var Elias A. Tonning frå Stryn. Material- og byggjekostnnad kom på ...


Vang i Valdres

Riddarstøga

Riddarstøga på Lerhol er fra 11-1300-tallet. Ridderen Sigvat av Leirholar (1270-1340) - også kalt Sigvat Kvien - fordi han også hadde tilhold på garden Kvien....


ed

Gausdal

Espedalen fjellkirke og Gravholmen

Espedalen fjellkirke ble vigslet sommeren 1974, men kirkegården har vært i bruk fra tidlig på 1800-tallet. Gravholmen regnes som en av Norges mest særpregede...


Copyright © Museet i Nord-Gudbrandsdal

Lom

Lom Stavkyrkjesenter

Her kan du oppleva ei utstilling om Lom stavkyrkje si historie. Utstillinga gjev ei lenvande framstilling av både middelalderliturgien, presten sine oppgåver i...


Jevnaker

Kistefos-Museet - Historie, kunst og idyll

Velkommen til Kistefos-Museet som ligger idyllisk til nede ved Randselva! Det gamle tresliperiet er i dag industrimuseum, og det eneste intakte i...


Vang i Valdres

Riddarberget på Høre

I Høreskogen i Vang ligger tydelige rester etter en bygdeborg. Borgen strekker seg øst–vest ca. 150 m og nord–sør ca. 75 m. Restene etter borgen består av...


Skjåk

Tjærebrenning

Gjennom mange hundre år har tjærebrenning vore ei viktig næring i Skjåk. Folk trong tjære bl.a. til å impregnere treverk. Tjære var ei viktig handelsvare som...


Copyright © Skjåk kommune

Skjåk

Elggraver i Skjåk

Kulturstigen i Uppnose i Skjåk tek utgangspunkt i det store elgfangstanlegget på mellom 30 og 40 graver i området. Stigen er lagt til rette etter 10 av desse...


Copyright © Frode Slettum

Gjøvik

Gjøvik kirke

Gjøvik kirke (1882) er bygd i tømmer. Den er en av de få kirker i landet som er bygd i nygotisk stil, og er av denne grunn listeført hos Riksantkvaren. Kirken...


Copyright © Oda Hveem

Østre Toten

Balke kirke

Balke kirke er hovedkirken for Balke sokn. Den har en flott og dominerende plassering og kan sees fra lange avstander. Ca. 4200 mennesker sogner til Balke...


Skjåk

Skjåk-Ola

Ola Rasmussen Skjåk Teigroen var fødd på Nigard Skjåk i 1744 og levde til 1803. Medan han voks opp vart Skjåk kyrkje bygd og dekorert, noko som truleg...


Copyright © Bent Hansen

Nord-Aurdal

Frydenlund Skysstasjon

Frydenlund skysstasjon ligger vakkert til, inntil den gamle kongeveien gjennom Aurdal. Frydenlund ble på slutten av 1800 tallet et kulturelt og...


Copyright © Skeie Fjellgard

Dovre

Skeie Fjellgard - Stallgalleriet


Skjåk

Ferdselsveg gjennom Raudalen

Dette er ein tur for deg som er glad i natur og historie. Sjå etter store steinar som folk har sove uunder og bågåstøer frå reinsjakt før børsa si tid. Denne...


Copyright © Robert Medik

Vestre Slidre

Lomen kyrkje

Lomen kyrkje er bygd i 1914 då gravplassen ved stavkyrkja vart for liten. Teikna av arkitekt Sinding Larsen. Steinkyrkje med kvite veggar og blått og...


Hamsunstugu

Lom

Hamsunstugu

Hamsunstugu ved Garmostrædet, var opprinneleg sett opp i 1850 åra. Huset var ei periode brukt som smie i Hesthagen. På slutten av 1950-talet vart stugu reist...


Kapp Melkefabrikk

Østre Toten

Dokumentasjonssenteret på Kapp

I dokumentasjonssenteret finner du slekts- og gårdsarkiv, fotoarkiv, fagbibliotek, kirkebøker og folketellinger. Slekts- og gårdsarkivet dekker først og...


Hedalen Stavkirke

Sør-Aurdal

Hedalen Stavkirke

Hedalen stavkirke er fra ca. 1163 og den eldste stav­kirken i Valdres. Kirken feirer 850 års jubileum i år. Den har fortsatt uvanlig mye middelalderinventar...


1 | 2 | 3 | 4 | 5 av 5 Neste >

Kontaktinformasjon

Fjell Norge prosjektet
Oppland Fylkeskommune
Regionalenheten - Reiseliv

Postboks 988,
2626 Lillehammer

Turistinformasjon

De lokale turistinformasjonene kan gi deg god og nyttig informasjon.

Finn din lokale turistinformasjon

Fjell Norge sin logo