Begrense resultatet
Kultur og fortidsminner

Kultur og fortidsminner

På Sognefjellet avdekkes nye fortidsminner ettersom breene trekker seg tilbake.

1 | 2 av 2 Neste >

Vang i Valdres

Bekkekvernene ved Leineåne

De seks bekkekvernene ved Leineåne på Vennis i Vang, er et enestående bygningsanlegg. Det var på det meste 13 kverner ved Leineåne, men de fleste ble tatt av...


Kapp Melkefabrikk

Østre Toten

Dokumentasjonssenteret på Kapp

I dokumentasjonssenteret finner du slekts- og gårdsarkiv, fotoarkiv, fagbibliotek, kirkebøker og folketellinger. Slekts- og gårdsarkivet dekker først og...


Copyright © Barn ombord, Foto Erik Eng

Gjøvik

DS Skibladner

Opplev et flytende, levende museum med mer til! Hjuldamperen Skibladner fra 1856 er et vakkert syn på Mjøsa en solblank sommerdag. Ombord på skipet kan du...


Copyright © Skjåk kommune

Skjåk

Elggraver i Skjåk

Kulturstigen i Uppnose i Skjåk tek utgangspunkt i det store elgfangstanlegget på mellom 30 og 40 graver i området. Stigen er lagt til rette etter 10 av desse...


Skjåk

Fel-Jakup-stugu

Feljakup-stugu 8 km vest for Bismo ved rv 15 finn du Fel-Jakup-stugu. Her budde den legendariske felespelaren Fel-Jakup med kone og fem born. Fel-Jakup...


Skjåk

Ferdselsveg gjennom Raudalen

Dette er ein tur for deg som er glad i natur og historie. Sjå etter store steinar som folk har sove uunder og bågåstøer frå reinsjakt før børsa si tid. Denne...


Copyright © Svein Erik Ski

Vestre Slidre

Gardbergfeltet og Einangsteinen

Gardbergfeltet i Vestre Slidre i Valdres er et område på mer enn 2 km2. Her er det registrert over 550 gravrøyser og mer enn 900 funn fra romersk...


Vang i Valdres

Gravhaug på Lerhol

På Lerhol i Vang ligger en gravhaug som er datert om lag 400 år etter Kristus. Vang skiller seg ut fra de andre valdreskommunene ved at en kan se sterk...


Vestre Slidre

Gravhaugen på Hausåker

Vestre Slidre sin største gravhaug ligg sør for Hausåker, godt synleg til venstre for E-16 når du kjører nordover, like ved nordre innkjørsel til Slidre...


Grinakervev

Gran

Grinakervev

Grinakervev er et av de få damaskveveriene i Europa som fortsatt er i drift. De siste 20 årene har tusenvis av mennesker besøkt de gjestfrie vevstuene. Her...


Vestre Slidre

Hamrissløtet

Rett under Olberg ved Hamre, ligg det ei vel bevara bygdeborg frå folkevandringstida (ca år 500 etter Kr). Borga er kalla Hamrissløtet (av slott). Ca 100 m av...


Hamsunstugu

Lom

Hamsunstugu

Hamsunstugu ved Garmostrædet, var opprinneleg sett opp i 1850 åra. Huset var ei periode brukt som smie i Hesthagen. På slutten av 1950-talet vart stugu reist...


Øystre Slidre

Jernutvinningsanlegg - Beito

I Valdres har det vært omfattende jernutvinning helt fra år 0 til og med middelalderen. Så å si i alle fjell kan du finne rester av slagg og kolgroper....


Copyright © Robert Medik

Vestre Slidre

Lomen kyrkje

Lomen kyrkje er bygd i 1914 då gravplassen ved stavkyrkja vart for liten. Teikna av arkitekt Sinding Larsen. Steinkyrkje med kvite veggar og blått og...


Copyright © Robert Medik

Vestre Slidre

Mo Kirkeruin

Mo kyrkjeruin – bygd av ”skjønne levende stene” Denne vesle steinkyrkja på vestsida av Slidrefjorden vart bygd om lag 1215. Opphavleg var det kanskje ei...


Copyright © Morten Kielland

Skjåk

Ofossen Mølle

Ofossen er ei gamaldags mølle. Maling av bygg har foregått her i mange generasjonar. Bygg har på mange måtar vore eit slags gull for Skjåk-bygda. Gardbrukarane...


Copyright © Bente Skaarud Kvamme

Skjåk

Pålebrua

Om lag 2 mil vest for Bismo, mot Sota sæter, finn du Pålebrua. Dette er ei såkalla utleggsbru, som er ein konstruksjon av lafta tømmer. Dette var ein vanleg...


Vang i Valdres

Riddarberget på Høre

I Høreskogen i Vang ligger tydelige rester etter en bygdeborg. Borgen strekker seg øst–vest ca. 150 m og nord–sør ca. 75 m. Restene etter borgen består av...


Vang i Valdres

Riddarstøga

Riddarstøga på Lerhol er fra 11-1300-tallet. Ridderen Sigvat av Leirholar (1270-1340) - også kalt Sigvat Kvien - fordi han også hadde tilhold på garden Kvien....


Skjåk

Skjåk-Ola

Ola Rasmussen Skjåk Teigroen var fødd på Nigard Skjåk i 1744 og levde til 1803. Medan han voks opp vart Skjåk kyrkje bygd og dekorert, noko som truleg...


1 | 2 av 2 Neste >

Kontaktinformasjon

Fjell Norge prosjektet
Oppland Fylkeskommune
Regionalenheten - Reiseliv

Postboks 988,
2626 Lillehammer

Turistinformasjon

De lokale turistinformasjonene kan gi deg god og nyttig informasjon.

Finn din lokale turistinformasjon

Fjell Norge sin logo