Begrense resultatet
Kultur og fortidsminner

Kultur og fortidsminner

På Sognefjellet avdekkes nye fortidsminner ettersom breene trekker seg tilbake.


Vang i Valdres

Bekkekvernene ved Leineåne

De seks bekkekvernene ved Leineåne på Vennis i Vang, er et enestående bygningsanlegg. Det var på det meste 13 kverner ved Leineåne, men de fleste ble tatt av...


Kapp Melkefabrikk

Østre Toten

Dokumentasjonssenteret på Kapp

I dokumentasjonssenteret finner du slekts- og gårdsarkiv, fotoarkiv, fagbibliotek, kirkebøker og folketellinger. Slekts- og gårdsarkivet dekker først og...


Copyright © DS Skibladner

Gjøvik

DS Skibladner

Opplev et flytende, levende museum med mer til! Hjuldamperen Skibladner fra 1856 er et vakkert syn på Mjøsa en solblank sommerdag. Ombord på skipet kan du...


Vågå

Fangstgraver i Vågå

Fangstkulturen som dei fyrste menneska i området høyrde til, har lagt att mange spor etter seg. Gjennom Sjodalen finst det att hundrevis av fangstgraver, som...


Vågå

Flomstein

Kraftselskapet Eidefoss , Vågå kommune og Glommen & Laagen Brukseierforening sette i 1989 opp ein flomstein ved rasteplassen langs rv 15 vest for Lalm. Her kan...


Copyright © Svein Erik Ski

Vestre Slidre

Gardbergfeltet og Einangsteinen

Gardbergfeltet i Vestre Slidre i Valdres er et område på mer enn 2 km2. Her er det registrert over 550 gravrøyser og mer enn 900 funn fra romersk...


Copyright © Hadeland Reiseliv

Gran

Grinakervev

Grinakervev er et av de få damaskveveriene i Europa som fortsatt er i drift. De siste 20 årene har tusenvis av mennesker besøkt de gjestfrie vevstuene. Her...


Vestre Slidre

Hamrissløtet

Rett under Olberg ved Hamre, ligg det ei vel bevara bygdeborg frå folkevandringstida (ca år 500 etter Kr). Borga er kalla Hamrissløtet (av slott). Ca 100 m av...


Vågå

Helleristningar i Vågå

I grenda Nordherad i Vågå er det funne skålgroper, små groper uthogde i stein, fleire plassar. Dette finst både på gardane Rydland, Fjellheim og Resvold....


Kong Haud

Gran

Kong Haud - Randsfjordbåt AS

Selskapet Randsfjordbåt AS ble stiftet 6/3-2012 med formål å finne frem til og erverve en båt som egner seg til turisttrafikk på Randsfjorden. En båt med...


Copyright © Robert Medik

Vestre Slidre

Lomen kyrkje

Lomen kyrkje er bygd i 1914 då gravplassen ved stavkyrkja vart for liten. Teikna av arkitekt Sinding Larsen. Steinkyrkje med kvite veggar og blått og...


Copyright © Robert Medik

Vestre Slidre

Mo Kirkeruin

Mo kyrkjeruin – bygd av ”skjønne levende stene” Denne vesle steinkyrkja på vestsida av Slidrefjorden vart bygd om lag 1215. Opphavleg var det kanskje ei...


Copyright © Jahn Børe Jahnsen

Vang i Valdres

Riddarberget på Høre

I Høreskogen i Vang ligger tydelige rester etter en bygdeborg. Borgen strekker seg øst–vest ca. 150 m og nord–sør ca. 75 m. Restene etter borgen består av tre...


Vang i Valdres

Riddarstøga

Riddarstøga på Lerhol er fra 11-1300-tallet. Ridderen Sigvat av Leirholar (1270-1340) - også kalt Sigvat Kvien - fordi han også hadde tilhold på garden Kvien....


Skulpturer, statuer og minnesmerker i Gjøvik

Gjøvik

Skulpturer, statuer og minnesmerker i Gjøvik

Ta en tur inn på nettsiden til Helge Øye, og se alle de fantastiske bildene han har tatt av diverse skulpturer, statuer og minnesmerker i Gjøvik....


Copyright © Vestre Slidre kommune

Vestre Slidre

Slidredomen

Slidredomen er den gamle hovedkirken i Valdres, fra slutten av 1100-tallet i romansk rundbuestil. Høyt på sørveggen er to opprinnelige vinduer. Kirken har...


Copyright © Svein Erik Ski

Vestre Slidre

Tingsteinen

Heilag Olav for gjennom Valdres i året 1023 og kristna dei heidenske valdrisane. Snorre Sturlason har ei dramatisk skildring der heilagkongen brenn gardar og...


Vågå

Tolstadkvennberget - Vågå

På Lalm i Vågå finn du Tolstadkvennberget. Her har det vorte utvinna kvernsteinar i fleire århundre, ein finn spor frå 1400-talet, men ting tyder på at det har...


Copyright © Bjørg Schultz

Vågå

Ulvegrav - Vågå

Ulvefangst. Til tider har det vore ein god del ulv i området. Mellom anna var det frå 1600 og framover til 1860 ei periode med mykje ulv. Sidan ulven gjorde...


Vang i Valdres

Vangsteinen

Den eldste runesteinen i Vang; ”Vangsteinen”, er fra sen vikingtid. Runene står på smalsiden. Der står det: ”Gåsesønnene reiste denne stein etter Gunnar,...Kontaktinformasjon

Fjell Norge prosjektet
Oppland Fylkeskommune
Regionalenheten - Reiseliv

Postboks 988,
2626 Lillehammer

Turistinformasjon

De lokale turistinformasjonene kan gi deg god og nyttig informasjon.

Finn din lokale turistinformasjon

Fjell Norge sin logo