Stavkirker

Stavkirker


Copyright © Biri kirke

Gjøvik

Biri kirke

Biri kirke fra 1777 er et tømmerbygg med grunnflate 500 m2 og ca 450 sitteplasser. Kirken brukes flittig til bryllup og dåp, rik på tradisjon og utsmykking...


Copyright © Frode Slettum

Gjøvik

Gjøvik kirke

Gjøvik kirke (1882) er bygd i tømmer. Den er en av de få kirker i landet som er bygd i nygotisk stil, og er av denne grunn listeført hos Riksantkvaren. Kirken...


Hedalen Stavkirke

Sør-Aurdal

Hedalen Stavkirke

Hedalen stavkirke er fra ca. 1163 og den eldste stav­kirken i Valdres. Kirken feirer 850 års jubileum i år. Den har fortsatt uvanlig mye middelalderinventar...


Hegge Stavkirke

Øystre Slidre

Hegge Stavkyrkje

Hegge Stavkyrkje er ein søylestavkyrkje, men skil seg fra Lomen og Høre ved å ha åtte frittstående søyler i kyrkjerommet, fire på kvar side. Kykja ahr ei form som minner om dei mangesøyla stavkirkene i Sogn og dei firesøyla i øvra Valdres. Ansiktsmaskene på søylene kan ein kanskje knytte til heidenske gudar?


Copyright © Oda Hveem

Østre Toten

Hoff kirke

Hoff kirke er hovedkirken i Østre Toten prestegjeld. Kirken er bygget ca 1150-1200. Hoff kirke er bygget som en langkirke. Den er bygget av tilhogget...


Copyright © Carl Pillip Weisser

Vang i Valdres

Høre Stavkirke

Høre stavkyrkje er frå omlag 1179, datert ved ei svært uvanlig runeskrift. Den eldste mynten ein har funne under kyrkjegulvet er fra omlag 1100. Stavkyrkja...


Copyright © Kolbu Kirke

Østre Toten

Kolbu kirke

Kolbu kirke er en korskirke, bygget av laftet tømmer. Den er hovedkirken i Kolbu prestegjeld. Før nåværende Kolbu kirke ble reist var det kirke både på Dysthe...


Lom Stavkyrkje

Lom

Lom Stavkyrkje

Lomskyrkja er ei av dei største og vakraste stavkyrkjene i landet. Ho skriv seg frå elvehundre-talet og er framleis i bruk som hovudkyrkje i Lom. Den eldste...


Lomen Stavkirke

Vestre Slidre

Lomen Stavkirke

Lomen stavkirke er datert til rundt 1192. Denne kirken er svært lik og trolig bygd kort tid etter Høre stavkirke. Den eldste mynten som er funnet under...


Copyright © Oda Hveem

Vestre Toten

Raufoss kirke

Raufoss Kirke er en langkirke fra 1939 bygget i teglstein og tre ( Arkitekt Henry Bucher ). Byggekostnadene var på 161.000, og på grunn av Raufoss...


Copyright © Kif Valdres Destinasjon

Sør-Aurdal

Reinli Stavkirke

Reinli stavkyrkje er en enskipet langkirke med kor og halvrund koravslutning bak alteret (apsis) i samme bredde som skipet, med innelukkede svalganger og en...


Ringebu Stavkirke

Ringebu

Ringebu stavkyrkje

Kristendommen ble innført i Norge omkring år 1000, og i årene etter kristningen ble det bygget om lag tusen stavkirker. Ringebu stavkyrkje ble bygget ca. 1220, og er en av de størst av 28 gjenværende stavkirker her i landet.


Copyright © Oda Hveem

Østre Toten

Totenviken kirke

Totenviken kirke ble bygget i 1896 og i 1996 kunne Totenviken kirke markere sitt 100 års jubileum. Allerede i 1863 ble det reist spørsmålom utvidelse av...


Copyright © Hans Olav Øvre

Vågå

Vågåkyrkja

I Vågåmo, midt i sentrum, står det ei gamal kyrkje, brunsvidd, vakker og staseleg, med mange hundreårs historie i veggane. Vågåkyrkja er ei ombygd stavkyrkje,...


Copyright © Julia Helgesen

Vang i Valdres

Øye Stavkirke

Øye stavkirke er trolig bygd på slutten av 1100-tallet. Den er uvanlig og ligner mye på Vang stavkirke, som er flyttet og gjenreist i Polen. Kirken sto...


Copyright © Oda Hveem

Vestre Toten

Ås kirke

Aas Kirke er en korskirke i romansk stil fra 1921, bygget i gråstein og tre ( Arkitekt Henry Bucher ). Kirken har altertavle fra 1676 og prekestol fra 1683, og...Kontaktinformasjon

Fjell Norge prosjektet
Oppland Fylkeskommune
Regionalenheten - Reiseliv

Postboks 988,
2626 Lillehammer

Turistinformasjon

De lokale turistinformasjonene kan gi deg god og nyttig informasjon.

Finn din lokale turistinformasjon

Fjell Norge sin logo