Lillehammer Kunstmuseum

Lillehammer Kunstmuseum er regnet for å være et av landets mest betydningsfulle kunstmuseer og ligger midt i Lillehammer sentrum. Museet har en kunstsamling med flere høydepunkter fra norsk kunsthistorie fra 1800-tallet frem til i dag.  

LillehammerArtmuseum
LillehammerArtmuseum
Foto: Jim Bengtson
LillehammerArtmuseum
LillehammerArtmuseum
Foto: Jim Bengtson

Museet viser opp til fem spesialutstillinger pr år, både med historisk kunst og samtidskunst. Til hver utstilling utgis det egenproduserte bøker.

Tre private samlere har æren for museets grunnstamme: kjøpmann og bypatriot Einar Lunde donerte i 1920-årene over 100 malerier til Lillehammer by. Den består av datidens samtidskunst med vekt på de norske Matisse elevene og kunstnere med tilknytning til Lillehammer. I 1958 ga antikvitetshandler Oscar Johannessen fra Oslo sin samling av 1800-talls malerier til institusjonen. Denne inneholder hovedverk fra den norske gullalder. I 2008 gav gallerist Jon Dobloug deler av sin samling til museet, en gave som består av 159 verk. Samlingen med hovedvekt på verk fra 1980- og 1990- årene utfyller museets samling av norsk samtidskunst. Hvert enkelt verk har fått tilleggsbetegnelsen “Jon Doblougs samling”. I løpet av de siste 30 årene er også samlingen styrket ved enkelte betydelige donasjoner og ved innkjøp som i hovedsak har konsentrert seg om samtidskunst.

I dag er det utstillingen av Christian Krogh, "Fra Paris til Kristiania" som er hovedattraksjonen på museumet.

Utstillingen presenterer denne perioden i Krohgs liv både med henblikk på kunstnerisk utvikling, motivvalg, og sett i kontekst med datidens kunstmiljø både i Paris og hjemme.

Les mer om Lillehammer kunstmuseum her!


View Larger Map

Sist oppdatert   22.11.2012  

Kontaktinformasjon

Fjell Norge prosjektet
Oppland Fylkeskommune
Regionalenheten - Reiseliv

Postboks 988,
2626 Lillehammer

Turistinformasjon

De lokale turistinformasjonene kan gi deg god og nyttig informasjon.

Finn din lokale turistinformasjon

Fjell Norge sin logo