Begrense resultatet
Fosser og elver

Fosser og elver


Dovre

Dombfossen - Dombås

Jettegryter og lagdelte sandavsetninger. Lågen skjærer seg ned til et dyp på 13 meter under brua. Beliggenhet ca. 1,5 km fra Dombås sentrum, ved Vestsideveien.


Fokstumyra Sommer 1

Dovre

Fokstumyra naturreservat

Fredning og verneformål Fokstumyra er et riktig og variert myrområde, med et stort biologisk mangfold: I 1911 ble 52 plantearter fredet på Fokstumyra, som...


Copyright © www.valdresibilder.no

Nord-Aurdal

Gjøgerlaugitn

Sør for Pardisfjorden ligger Gjøgerlaugitn. Gjøgerlaugitn er noen kolossale jettegryter med mørke fjellsider, nifse nok til at trollkjerringene (gjøger eller...


Dovre

St. Olavs-kilden - Dovre

St. Olavskilden ligger på Bergsengjordet. Det var en oppfatning om at nettopp denne kilden var til helsebot for barn. Om de eller klærne ble vasket i...Kontaktinformasjon

Fjell Norge prosjektet
Oppland Fylkeskommune
Regionalenheten - Reiseliv

Postboks 988,
2626 Lillehammer

Turistinformasjon

De lokale turistinformasjonene kan gi deg god og nyttig informasjon.

Finn din lokale turistinformasjon

Fjell Norge sin logo