Dovrefjell Nasjonalpark

«Enig og troe til Dovre falder», sverget eidsvollsmennene i 1814 og gjorde Dovrefjell til Norges nasjonalfjell. En enestående, rik fjellflora har trukket hobby- og fagbotanikere fra inn- og utland til området i over 200 år.

Her finnes en praktisk talt intakt høyfjellsfauna med villrein, jerv, fjellrev og kongeørn. Den særpregede moskusstammen er også karakteristisk for Dovrefjell. De ville og vakre Sunndalsfjella byr villreinen på ypperlige sommerbeiter og kalvingsområder, mens vinterbeitene finnes i de nedbørsfattige områdene i øst

Sist oppdatert   30.11.2012  

Kontaktinformasjon

Fjell Norge prosjektet
Oppland Fylkeskommune
Regionalenheten - Reiseliv

Postboks 988,
2626 Lillehammer

Turistinformasjon

De lokale turistinformasjonene kan gi deg god og nyttig informasjon.

Finn din lokale turistinformasjon

Fjell Norge sin logo